Nabízíme

CTR Development poskytuje svým klientům služby komplexní realizace developerských projektů na míru. Zajišťujeme detailní průzkum trhu, zprostředkování, vyhodnocení a zpracování studií proveditelnosti u akvizičních příležitostí, služby projekce a navržení optimálního produktu, služby inženýringu a zajištění komplexního povolovacího procesu, organizaci výběru dodavatelů i vlastní výstavbu projektů. U vybraných projektů pak zajišťujeme i jejich tržní uplatnění, tedy globální nebo maloobchodní prodej, případně pronájem.

CTR Development nabízí své služby v Německu, České republice a na Slovensku. Struktura společnosti sestává ze tří hlavních částí.

Akvizice, obchod
a marketing

Staráme se o optimální tržní uplatnění projektů našich klientů – od průzkumu trhu, správného nacenění a etapizace až po úspěšný prodej nebo pronájem. Zabýváme se i hledáním akvizic nových pozemků a projektů.

Produkt a projekce

Na základě našeho dlouhodobého know-how navrhneme optimální projekt pro vaše potřeby. Od pečlivého zhodnocení funkčního využití, přes ideální skladbu bytů a komerčních ploch, až po praktické a moderně řešené dispozice. To vše v atraktivní architektonické formě.

Realizace staveb


Zajišťujeme komplexní realizaci realitních projektů od výběru generálního zhotovitele, přes výstavbu prostřednictvím generálního zhotovitele nebo construction managementu, až po zajištění kolaudace, přejímky a reklamačního servisu. Samozřejmostí je optimalizace nákladů ve všech stupních realizace.

Pro naše klienty realizujeme rezidenční i komerční developerské projekty v Německu, České republice a na Slovensku.

Kontakt

CTR Development, s.r.o.
Seifertova 2919/12
130 00 Praha 3
Česká republika

Tel.: +420 255 702 744
E-mail: info@ctrgroup.cz

CTR Holding GmbH
Millennium Park 4
6890 Lustenau
Rakousko

Tel.: +43 5577 849 1009

© CTR group 2024