Vnitřní oznamovací systém – Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém

V souladu a přímým dopadem Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a zákona č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů, je možné podávat oznámení o protiprávním jednání prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému.

Současně byla ustanovena příslušná osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání. Pověřenou příslušnou osobou je Mgr. Jana Prošková.

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou odbornou činností pro společnost CTR Development, s.r.o. dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí.
(více informací na korupce.cz/protikorupcni-agenda/whistleblowing)

Oznámení o možném protiprávním jednání splňující kritéria Směrnice lze podávat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému příslušné osobě:

Písemně lze oznámení podat příslušné osobě:

  • a) elektronicky prostřednictvím e-mailu whistleblowing@ctrgroup.cz
  • b) poštou na adresu CTR Development, s.r.o., Seifertova 2919/12, 130 00 Praha 3, obálka musí být zalepena a označena „Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby“

Ústně lze oznámení podat příslušné osobě v pracovní dny v době od 9.00 hod do 15.00 hod.:

  • a) telefonicky na telefonním čísle 255 702 732 (z hovoru bude uskutečněn přepis)
  • b) osobně po předchozí telefonické domluvě s příslušnou osobou na výše uvedeném čísle

CTR Development, s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro výše uvedenou společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 zákona č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů.

Kontakt

CTR Development, s.r.o.
Seifertova 2919/12
130 00 Praha 3
Česká republika

Tel.: 255 702 744
Fax: 255 702 799
E-mail: info@ctrgroup.cz

© CTR group 2024