SÚŤAŽ NÁVRHOV – ŠTVRŤ LETNÁ KOŠICE

SÚŤAŽ NÁVRHOV - ŠTVRŤ LETNÁ KOŠICE

PREAMBULA

Víziou CTR Letná s.r.o. je premena brownfieldu areálu bývalých Východoslovenských tlačiarní v mestskej časti Košice-Sever na novú samostatne fungujúcu mestskú štvrť s funkciami bývania a občianskeho vybavenia s kvalitnými verejnými priestormi, ktorá sa zapojí do živej exitujúcej štruktúry mesta a naplní aktuálnu potrebu navýšenia bytového fondu.

Nová mestská štvrť má priniesť rozvoj riešenej lokality, vzájomnú previazanosť a doplnkovosť jednotlivých funkcií vytvárajúcich kompaktný celok, ktorý prinesie nové pracovné príležitosti, zvýši atraktivitu danej lokality a kvalitu prostredia.

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Súťažné podmienky s prílohami, súťažné pomôcky a ďalšie informácie potrebné pre priebeh súťaže sú dostupné tu:

https://www.dropbox.com/sh/td41wv3cqub7lws/AABDsHIlv3lKqKoGdl0g08Bga?dl=0

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Dátum vyhlásenia súťaže 10. 1. 2022
Dátum obhliadky areálu Podľa dohody
Lehota na vysvetľovanie súťažných podmienok 31. 1. 2022
Lehota na predloženie návrhov do 30. 4. 2022
Dátum hodnotiaceho zasadnutia poroty 11. – 12. 5. 2022

CTR Development, s.r.o.
Seifertova 2919/12
130 00 Praha 3
Česká republika

Tel.: +420 255 702 744
E-mail: info@ctrgroup.cz

CTR Holding GmbH
Millennium Park 4
6890 Lustenau
Rakousko

Tel.: +43 5577 849 1009

© CTR Holding GmbH 2022