6. 4. 2018

V samém centru Drážďan proběhla za účasti mnoha významných hostů oslava dvou významných událostí. Dokončení hrubé stavby Haus Merkur II a zároveň položení základního kamene Haus Merkur III. Oba projekty byly již dříve odprodány nemovitostnímu fondu Patrizia, který je po kolaudaci převezme.

Fotogalerie:

Videogalerie: