26. 1. 2018

Odbor výstavby MČ Praha 3 vydal kolaudační souhlas na projekt Panorama Pražačka.