12. 2. 2021

Zajímáme se o život kolem nás a podporujeme lokality, ve kterých působíme.
S radostí jsme tento týden podepsali s panem starostou městské části Košice-Staré Město Ing. Igorem Petrovčíkem sponzorskou smlouvu.
Sponzorský dar bude použit na podporu kulturních, sportovních a sociálních akcí.